Ett rofyllt farväl

Beslutet att ta bort sitt djur kan vara svårt och smärtfyllt. Ofta tas beslutet i samråd med veterinären. Vi ser till att du och ditt djur får en lugn och avskild plats att ta farväl. Avlivningen sker genom att ge djuret först får ett lugnande medel via en injektion, sedan läggs en kanyl i ett blodkärl i frambenet och i denna kanyl ges insomningsmedlet.

Vi tar hand om kroppen som går till kremering. För detta anlitar vi Cremit AB ett djurkrematorium utanför Hässleholm. Se mer info på: www.cremit.se

Val av kremering

Man kan välja mellan allmän kremering och separat kremering. Allmän kremering innebär att kroppen bränns i en ugn med andra kroppar och att askan sen sprids i en minneslund på Cremit. Separat kremering innebär att kroppen bränns separat och att askan tas till vara och återlämnas i en urna. Man kan också välja till och få en speciell urna. Urnan med aska kan hämtas hos oss i Vesslarp eller på Cremit.