Poliklinik

På veterinärkliniken utför vi en mängd olika typer av behandlingar inom djursjukvård på hund och katt samt mindre undersökningar av hästar. De  flesta undersökningar och behandlingar görs under tiden du väntar.
Vi ser det som en fördel att djurägaren kan vara med när vi behandlar djuret.

Tandvård och andra tjänster

Vi utför tandstensborttagning med ultraljud. Ibland måste en dålig tand dras ut. Vid mer komplicerade tandbehandlingar (rotfyllningar) så anlitar vi leg. tandläkare Anders Elner som kommer hit.

Exempel på djurklinikens övriga behandlingar är:

  • Vaccinationer
  • Utskrift av recept, t.ex fästingmedel
  • Sårvård
  • Sterilisering katt/hund
  • Kastration katt/hund
  • Blodprovstagning
  • Bandageomläggning